İNTERNET İÇERİKLERİNİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ

  • Anasayfa
  • İNTERNET İÇERİKLERİNİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ

İNTERNET İÇERİKLERİNİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ

İNTERNET İÇERİKLERİNİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMESİ


 Teknolojinin son yıllarda ki hızlı gelişimi sonucunda, bireylerin gerçek hayatta ki hukuk koruması, sanal hayattada da ihtiyaç haline gelmiştir.  Gerçek hayatta sahip olduğumuz haklar, bu yeni dünyaya uyarlanmaya çalışılmaktadır.
  Web sitelerine ek olarak sosyal medya da büyük kitlelere hitap etmeye başlamıştır. Günümüzde bir paylaşımın ne kadar kısa sürede hızla yayıldığı aşikardır. Bu kadar hayatımızın içinde olması bir çok hukuki sorunu da beraberin de getirmektedir.
  Bu nedenlerle hukuk yoluyla, internet içeriklerinin kaldırılması da mümkün kılınmıştır.
   5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, özellikle özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde dayanak olarak kullanılabilmektedir.


 İnternet İçeriklerinin Kaldırılması ve Erişim Engeli Getirilmesinde Yetkili Mercii,


Erişim engeli getirilmesini ve/veya internet içeriklerinin kaldırılması kararı, soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma aşamasında, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hâkime  sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. 


 İnternet İçeriklerinin Kaldırılması ve Erişim Engeli Getirilmesine Konu Olabilecek İnternet Yayını İçerikleri,


İnternet ortamında yapılan ve içeriği Türk Ceza Kanununda yer alan;


 -İntihara yönlendirme (madde 84),
 -Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 
 -Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 
 -Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 -Müstehcenlik (madde 226), 
 -Fuhuş (madde 227),
 -Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçlarını;


5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçları ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçları;
oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir.
 Verilen karara CMK hükümlerine göre itiraz edilebilecektir.


İnternet İçeriği Nedeniyle Kişilik Hakları İhlal Edilen Kişinin Sahip Olduğu Haklar
 

1.İçerik Paylaşana Başvuru Hakkı
 

Mağdur olan kişi veya tüzel kişiler, doğrudan içerik paylaşıcısından, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle içeriğin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. 
İçerik Paylaşan, Kişinin Zararından Sorumlu Tutulabilir mi ?
 Sulh Ceza Hakimi, yayının hukuka aykırı olduğuna karar verirse bu durumu sosyal ağ sağlayıcısına bildirir, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcısı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur. 


2.Sulh Ceza Hakimine ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Başvuru Hakkı


 İnternet ortamında yapılan bir yayın ile kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden bir kişi, doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak da içeriğe erişimin engellenmesini ve/veya içeriğin yayından kaldırılmasını talep edebilir. 
 Hakim, en geç yirmi dört saat içinde ve duruşma yapmaksızın, erişimin engellenmesine ve/veya içeriğin yayından kaldırılmasına karar verebilir.
 Sulh Ceza Hakimi tarafından verilen karara karşı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilir.